Det finns ett känt bibelcitat om en tid för allt: en tid att gråta, en tid att älska, att läka och en tid att bygga upp. När den här tidningen går i tryck har vi redan passerat 17 veckor sedan WHO proklamerade covid-19 som en pandemi. Bara i Sverige har hittills närmare 5 500 personer avlidit, och drygt 2 400 personer har intensivvårdats. Och även om smittan för närvarande tycks ha mattats av nationellt så pågår en ökad regional spridning. Vad man så här mitt i sommaren kan konstatera är att vi ännu inte sett slutet av pandemin.

Läkarförbundet har en tradition att varje år skriva en sommarkrönika. Den brukar utmynna i behovet av vila och återhämtning, rätten till semester, men också en befogad oro över antalet vårdplatser. Sverige har även i normalläget, bortom pandemiernas tidevarv, en permanentad brist på vårdplatser. Faktum är att Sverige ligger i botten vad gäller antalet vårdplatser per capita i hela OECD. Läget är så pass allvarligt att det leder till att det nästan varje sommar sker minst ett par stabslägen på svenska sjukhus. Behovet av att öka kapaciteten är man på alla beslutsnivåer fullt medveten om, men det har inte gjorts några substantiella förändringar för att så ska ske. I stället har det handlat om att öka arbetstidsuttaget – det vill säga att vi ska jobba lite mer eller skjuta på semestrar.

Tidigt i pandemins skede lades ett skarpt förslag om möjligheten att förskjuta semestrar så långt som till november. Ett orimligt förslag, som Läkarförbundet avvisade. Om det är någon gång som läkare behöver semester så är det efter denna vår. Forskningen är entydig om behovet av vila och återhämtning efter perioder av hög stress. Framför allt sömnen spelar en viktig roll, men också möjligheten att få träffa nära och kära, koppla av med att läsa en bok eller ta en joggingtur.

Den i internationell jämförelse långa betalda semester vi har i Sverige är en viktig preventiv arbetsmiljöinsats. En sammanhållen semester är en av de faktorer som radikalt dämpar arbetsrelaterad stress. Lokalföreningarnas intensiva arbete med förhandlingar under våren har resulterat i att de allra flesta även i år får sommarsemester. Vi lever i exceptionella tider; vårdskulden växer och är i trängande behov av att tas om hand. Men lösningen är inte att köra slut på läkarna. Det krävs helt andra och mycket mer omfattande åtgärder för att lösa sjukvårdens kapacitetsproblem.

Det har varit en mycket intensiv tid inom Läkarförbundet med hastigt inkallade möten i princip alla dagar i veckan, akuta förhandlingar samt snabb omställning av hela verksamheten. Vi har under våren veckovis haft digitala avstämningar med lokalföreningar och de lokala skyddsombuden. Den kompetens som finns där ute, hos våra lokala företrädare, är på många sätt ryggraden i att vi har kunnat klara den här våren.

Ett av de problem som lyfts fram lokalt är att sjukvårdens kapacitet är så olik i olika delar av landet. Lokalt anpassade lösningar är bra, men ska riktlinjer och utbud se helt olika ut i vårt förhållandevis lilla land? Det kan knappast vara försvarbart att en invånare med misstänkt covid-19 i en del av landet får rådet att sitta hemma utan möjlighet att testa sig, medan man i andra delar av landet enkelt kan beställa provtagning via en app och sedan smidigt få testet gjort. Finns det rimliga argument för att varje enskild region och kommun ska upphandla skyddsutrustning och läkemedel? Hur bra kommer Region Värmland eller Åmåls kommun att stå sig i konkurrensen på världsmarknaden när inte bara de stora länderna utan också våra grannländer lagt nationella beställningar?

Regeringen har ökat den statliga samordningen under krisens gång och gett myndigheterna större mandat. Det har varit välkommet och har gett resultat. Men systemfelet kvarstår tyvärr. I ett framtida normalläge krävs att staten tar ett ökat ansvar för att garantera en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Det finns som sagt en tid för allt, och oavsett om du just nu befinner dig på ett långt jourpass, strax ska in och leda ett klinikmöte eller ligger i hängmattan med en bra bok på semestern, ska du vara stolt och nöjd över din insats under våren!
Jag önskar er en bra sommar!