Ett av Läkarförbundets främsta uppdrag är att främja läkares yrkesmässiga och ekonomiska intressen. Vårt tydligaste verktyg i detta är att förhandla fram kollektivavtal. Det största avtalet, som omfattar drygt 34 000 läkare, tecknar vi med SKR och Sobona, och ungefär 80 procent av medlemmarna berörs av detta. Det senaste kollektivavtalet gick ut den 1 april i år, och vi har därför under hela året suttit i förhandlingar om ett nytt.

Förhandlingsarbetet pågår hela tiden. Vi har under lång tid vässat både yrkanden och argument, samlat fakta och haft dialog med företrädare i hela landet. Vid årsskiftet lanserades kampanjsajten ”Trygg vård”, med syfte att visa allt det arbete som läkare dagligen gör på golvet och de tankar om framtiden som läkarkåren bär på.

I våras gick alla avtalsförhandlingar för omkring 2,8 miljoner löntagare ned för räkning – och så även våra. Läkarförbundet har jobbat i ett och har nu efter tuffa och svåra förhandlingar lyckats ro i hamn ett nytt avtal. Ordningen att industrin går före och sätter ”märket” och ramarna, och att vi sedan förhandlar efter det, gav oss ett extremt svårt utgångsläge. Det avtalet innebär nämligen att årets löneökningar i princip fryser inne, vilket inte är rimligt för den grupp som har stått i främsta ledet under pandemin. Efter hårda förhandlingar på övertid, där vi har hållit i längst av alla och är sist ut med att teckna avtal, har vi åstadkommit en helt unik konstruktion på arbetsmarknaden. Avtalet sträcker sig över fyra år. Det första året är sifferlöst, det andra och tredje året med siffra och det fjärde året ska ligga i nivå med industriavtalets förhandlade märke. Vi har klarat det som få trodde var möjligt att åstadkomma under rådande omständigheter och med ett väldigt svårt utgångsläge. Vi har fått garanterade löneökningar och fått gehör för våra krav om en retroaktiv löneökning för arbetet under pandemin i år.

För första gången på fyra decennier, sedan 70-talet, har vi också tydligt förbättrat villkoren i jour- och beredskapsavtalet. Beredskap B, med fysisk inställelsetid inom två timmar och med lägre ersättning, avskaffas. Det har ett stort ekonomiskt värde och är en modernisering. Dessutom blir det möjligt att teckna lokala kollektivavtal med betalt måltidsuppehåll, i stället för den obetalda lunchrasten. I praktiken kan detta förkorta arbetsdagen med 30 minuter, vilket ger bättre förutsättningar för att få ihop livspusslet och gör att vi läkare närmar oss villkoren för läkare i våra grannländer.

Vi fick också med skrivningar om unga läkares löner. Många läkare i början av karriären går orimligt länge på både visstidsanställningar och vikariattjänster. Nu ska lönestrukturen även för dem med tidsbegränsade anställningar, inklusive läkarstudenter, sammanställas och analyseras. Till detta sänks kvalificeringstiden för en tillsvidareanställning för dem med vikariat och visstidsanställning till 18 månader. Och föräldrapenningstillägg kommer att kunna fås redan efter 180 dagar, i stället för efter 365 dagars anställning.

Problemet med den oskäliga väntetiden på AT jagar vi på hela tiden. Som en del av avtalet ska SKR och Läkarförbundet göra ett särskilt arbete med flödet för läkares utbildningstjänstgöringar fram till färdig specialist. När sedan BT kommer på plats från 1 juli 2021 ska denna vara högst tolv månader, men med lokala möjligheter till kortare tjänstgöring eller en tillsvidareanställning. Samma rättigheter som funnits för AT ska finnas för BT.

Vårt mål har varit en modernisering och ett avtal som ger trygghet. Läkarna har under pandemin tagit stort ansvar under mycket svåra förhållanden. Så låt oss också vara tydliga. Ett avtal som byggs på förtroende kräver leverans. Regionerna har lovat oss en rimlig lönerevision i år, och att löneutrymmet inte ska omfördelas till annat. Vi kommer att noga bevaka detta. Förhandlingsarbetet fortsätter!