Julen står på glänt. För egen del förknippar jag julen med mycket glädje och värme – men också med en hel del stress. Stressen infinner sig ofta just nu, strax före julafton, när man inser att man skulle behöva en vecka till för att hinna klart med allt: granen, julpyntet, maten och julklapparna. Men på något magiskt vis lyckas man alltid med konststycket att bli klar i tid, och när julen och julafton väl kommer så kan man äntligen slappna av.

Tyvärr är detta inte verklighet för alla. För många av våra medlemmar innebär julen en helt annan sorts stress. Stressen över bemanningen på arbetsplatsen. Stressen över att ha bakjour. Stressen över att kanske bli inkallad till jobbet och i värsta fall behöva ställa in julfirandet och ledigheten. Till alla er vill jag rikta ett stort och innerligt tack. Tack för att ni finns där för Sveriges patienter, både under julen och övriga dagar om året.

Julen är också en tid då man får tillfälle att reflektera över året som gått. Vi trodde nog alla att pandemin skulle vara över vid det här laget. Men så är tyvärr inte fallet. Den höga arbetsbelastningen som präglat året som gått innebär att det är viktigare än någonsin att vi läkare får den vila och återhämtning som vi behöver. Det är en förutsättning för att vi ska orka finnas där för våra patienter – året om, dygnet runt. Läkarförbundet har varit extremt tydligt på denna punkt. I samtal med arbetsgivare, chefer och politiker har vårt budskap varit att läkares villkor och arbetsmiljö är en samhällsfråga. Och vi kommer att fortsätta att upprepa vårt budskap även under kommande år.

Jag vill också passa på att reflektera över några positiva saker. Det är lätt att man enbart fokuserar på problem och de många utmaningar vi står inför. Men för att jag ska behålla motivationen och orka hålla uppe glöden så brukar jag stanna upp och fira de många segrar vi faktiskt åstadkommit.

I år har vi skördat stora framgångar i AT-frågan. Efter många års ihärdigt påverkansarbete, både på lokal och central nivå, börjar vi nu se resultat. Tidigare i år kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) överens om en särskild satsning på fler AT-tjänster. I höstas gav även Socialstyrelsen ett förtydligande om hur myndigheten tolkar vissa skrivningar i förordning och föreskrift kopplade till AT. Myndighetens förtydligande innebär att arbetsgivarna har möjlighet att tillsätta fler AT-tjänster.

En annan delseger att fira är att regeringen äntligen går fram med förslag om en primärvårdsreform. Det finns dock delar i reformen som vi hade velat se annorlunda. Men mycket tyder nu på att det blir en reform med ett tydligt första delmål att 55 procent av befolkningen ska ha en fast läkare 2022. Det är ett steg i rätt riktning, och regeringen har lyssnat på Läkarförbundet och hörsammat en del av våra krav. För några veckor sedan kunde vi läsa om en positiv utveckling vad gäller antalet specialister i allmänmedicin i Region Sörmland. En av förklaringarna är att regionen beslutat om ett listningstak. Ett utmärkt exempel på hur man blir en attraktiv arbetsgivare genom att satsa på arbetsmiljön.

Under året har vi också påbörjat ett gemensamt arbete med SKR. Tillsammans ska vi arbeta för att motverka flaskhalsar i läkarnas utbildningssystem. Mycket fokus har legat på den nya bastjänstgöringen, BT, och gemensamma informationsinsatser kopplade till den. Bland annat ska vi göra en film som på ett pedagogiskt sätt beskriver det nya utbildningssystemet. Inom ramen för arbetet ska vi också undersöka hur vi kan öka handledarkapaciteten i regionerna. Detta är en otroligt viktig fråga. Ska vi utbilda fler läkare måste vi ha tillräckligt med handledare.

Jag konstaterar också att Läkarförbundet växer. Vi samlar i dag över 56 000 medlemmar, och vi blir fler och fler för varje år. Vår styrka är att vi är ett enat förbund för alla läkare under hela karriären – från student till icke-yrkesverksam, på sjukhus och vårdcentral, inom industrin och forskningen, som medarbetare och chef.

Till alla er vill jag önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!