Nytt år, nya möjligheter! 2022 har precis börjat och Läkarförbundet är i full fart med att förverkliga den politik och de beslut som klubbades på fullmäktigemötet i november. Engagemanget var stort på mötet, och det återspeglas också i den bredd av frågor som diskuterades och beslutades. Här kommer ett axplock av förbundets nyårslöften – frågor som vi kommer arbeta stenhårt med under året och som kommer prägla vår verksamhet.

Förbättra styrningen av vården. Pandemin har synliggjort behovet av en förbättrad styrning av sjukvården. Det är vi nog alla rörande överens om. Ett exempel är att ansvaret för samordning och dimensionering av läkares utbildningstjänster behöver flyttas från regionerna till staten. Ett annat exempel är att regeringen måste sluta styra genom SKR. Att behandla SKR som en myndighet, trots att man inte omfattas av offentlighetsprincipen och att regeringen varken kan utkräva ansvar eller genomföra tillsyn, är både odemokratiskt och ett märkligt undantag i den svenska förvaltningsmodellen.

Läkares arbetsmiljö. Under pandemin har våra medlemmar tagit stort ansvar för att i en kris garantera bästa möjliga vård för såväl dem som insjuknat i covid-19 som för övriga patienter. Detta ansvarstagande har för många inneburit en mycket hög arbetsbelastning och otaliga övertidstimmar. Det är nu viktigt att vi får den vila och återhämtning som krävs för att vi ska orka. Under året som kommer ska förbundet verka för bättre möjligheter för medlemmar att få ut övertidsersättning och jourkomp i ledighet. Det är arbetsgivarens ansvar att möjliggöra för läkare att ta ut den tiden i faktisk tid, och inte bara i pengar som tyvärr är verkligheten på många håll idag. På temat arbetsmiljö kommer förbundet även att tillsammans med lokalföreningarna påbörja ett arbete med att utveckla den regionala skyddsombudsfunktionen. Många lokalföreningar har svårt att nå ut med fackligt stöd till läkare anställda i privat sektor. Vi kommer därför att arrangera en utbildningsdag för lokalföreningarna kring hur man lokalt kan arbeta för att ge bästa möjliga stöd till privatanställda medlemmar. Jag ser fram emot bra samarbete med alla våra fantastiska föreningar!

Primärvården. Strax före jul presenterade regeringen sitt förslag om ny primärvårdsreform. Enligt regeringen är ett viktigt syfte med reformen att alla som vill ska få en egen fast läkare. Vården ska också bli mer tillgänglig och patientnära. Detta är ett steg i rätt riktning. Det jag saknar i reformen, och som är en förutsättning för att det ska bli en reform, är skarpare förslag om listningstak. I länder som framgångsrikt har byggt ut primärvården, exempelvis Estland, Norge och Danmark, har listningstak med ett rimligt antal patienter per läkare varit avgörande. Varför ska Sverige utgöra ett pinsamt undantag vad gäller listningstak?

Fler läkare som chefer – en viktig fråga som diskuterades flitigt under fullmäktigemötet. Forskning visar att chefer som också är läkare bidrar till ökad vårdkvalitet, bättre resursutnyttjande och ökad trivsel hos personalen. Under detta år genomför vi en rad insatser som syftar till att skapa bättre förutsättningar för och stimulera läkare till att söka chefsjobb. Vi kommer bland annat att se över och utveckla förbundets ledarskapsutbildningar ­och mentorskapsprogram.

Akut brist på vårdplatser. Vi har en akut brist på vårdplatser på sjukhusen i Sverige, samtidigt som vårdköerna slingrar sig allt längre. Det påverkar både våra medlemmar och Sveriges patienter negativt. Vi ligger extremt dåligt till i jämförelse med andra EU-länder och vi måste en gång för alla vända trenden och kraftsamla för att öka antalet vårdplatser. Det förtjänar både vi och våra patienter.

Mitt nyårslöfte till er medlemmar är att Läkarförbundet med all kraft kommer att arbeta med ovanstående frågor under året. Jag vill också uppmana er att ta för er. Har du en idé eller tanke om att testa något nytt som utvecklar din arbetsplats eller dig personligen – gör då det! Som sagt: nytt år, nya möjligheter.