Vi lever i en märklig tid där även enkla observerbara fakta ifrågasätts och debatteras som om enskilda individers åsikt i frågan skulle ha betydelse. Äpplen faller från äppelträd. Ja, men om man ympar en äppelgren på ett päronträd, är det då inte lika sant att de faller från päronträd? Jo, men vissa äpplen blir gamla på grenen och faller inte, de hänger där tills rådjuren ätit upp dem. Jag förstår att både fysiker och äppelodlare riskerar att bli trötta av att nyansera debatten kring äpplens fallande. Det är helt enkelt fakta – enkla observerbara fakta, med en träffsäkerhet som gör att mer än 97 procent av alla forskare är helt överens om att äpplen faller från äppelträd, precis som när Newton sägs ha upptäckt tyngdlagen.

Det finns helt enkelt inga tvivel. Det forskare har observerat i decennier är att världens klimat håller på att förändras och att orsaken är den mänskliga förbränningen av fossila bränslen och konsumtionssamhället. Det är en fråga som inte är uppe för debatt. Alla klimatforskare i världen är entydigt överens om det. I takt med att världens klimat förändras är också alla klimatforskare eniga om att vi kommer att se allt mer extrema väderformer. Extrem värme, extrem kyla, extrem torka och extrem nederbörd.

»Vad ska läkaren göra på en klimatkonferens?« Det var en fråga jag fick för inte så länge sedan när jag planerade en resa till COP27, FN:s klimatkonferens, som representant för Läkarförbundet och World Medical Association. Det är kanske en berättigad fråga till en enkel narkosläkare som vanligtvis arbetar på ett länsdelssjukhus i norra Sverige.

Klimatförändringarna kommer sannolikt att vara den definierande utmaningen för mänskligheten det kommande århundradet. Det finns en överhängande risk för att stora delar av den nu bebodda delen av världen kommer att sakna både vatten och mat. Vattenkvaliteten riskerar att försämras så att vattenburna sjukdomar som tidigare kunnat hanteras ökar markant. Insektsburna sjukdomar ökar i takt med att temperaturen förändrar deras livsmiljö. Svältkatastrofer, som drabbar barn och äldre hårdast, riskerar att driva människor på flykt.

Den som tror att Sverige är helt isolerat från omvärlden och varken påverkas eller påverkar omvärlden bör tänka om. När covid-19 svepte över mänskligheten de senaste åren visade det tydligt hur snabb, effektiv och fullständig vår globala kommunikation är. I det fallet spreds virala markörer som visade hur vi möts och påverkar vår omgivning i ett globalt perspektiv. Även om det fanns länder som försökte stänga ute viruset gick det inte att undvika utan enbart i bästa fall fördröja ett tag. Förr eller senare kommer de globala kontaktnäten att nå överallt.

Jag lyssnade på en klimatforskare för ett tag sedan som konstaterade att hon hade givit upp försöken att förändra och att hon i stället lämnade över uppdraget till alla dem som lyssnar på henne. Det är vår planet, vår framtid, och vi har alla ett ansvar att ta. Om vi alla kan vara föredömen och berätta högt om varje gång vi gör ett val för planetens bästa finns det en möjlighet att det sprids. Ett av Sveriges läkarförbunds strategiskt långsiktiga mål är att vi ska verka för att uppnå Parisavtalets mål att hålla den globala medeltemperaturökningen under 1,5 grader.

Vi gör det vi kan för att vara ett föredöme genom att klimatsäkra investeringar, ha en resepolicy som premierar markbunden transport, minska resor generellt och använda videomöten, för att nämna några exempel. Det här uppmuntrar vi därefter alla de många organisationer vi interagerar med att följa efter. Därför deltar vi också aktivt i internationellt arbete för att påverka debatten i rätt riktning.

Läkare arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskapen har gett sitt tydliga besked att klimatförändringarna är en realitet. Nu gäller det att vi omsätter det till beprövad erfarenhet.