Paul opererar på övertid, en buk, ett hjärta, en lambå
Men övertidsersättning, det är något han inte kan få
Paul känner en allmänläkare som heter Vera
Hon sitter kvar till 19 för att administrera
ett sjukintyg, en remiss, ett recept
Men sin egen övertid kan hon inte ens registrera

Vera känner en psykiater som heter Rex
Hans chef säger att övertiden är flex
Vera orkar inte mera
Någon måste kompensera
Med lön och ledighet
För varje specialitet

»Det spelar ingen roll att de drar bort flextimmar, det kommer ändå snart nya som vi inte heller kan ta ut«. Så beskrev en medlem sin övertid för mig. Känslan av uppgivenhet delas av många kollegor. Övertidsfrågan är en av våra viktigaste arbetsmiljö- och villkorsfrågor, och vi läkare kan tillsammans börja ta kommandot över den. Det kommer att gynna oss själva, arbetsgivaren och våra patienter. 

Övertid är den extra arbetstid som krävs när ordinarie arbetstid inte räcker till. Övertid är när vi måste stanna kvar på arbetet för att slutföra en operation eller avsluta nödvändig administration för att inte äventyra patientsäkerheten. 4 av 5 läkare arbetar i genomsnitt 3,5 timmar övertid varje vecka, vilket motsvarar tusentals heltidstjänster. Flextid är något annat. Det är den tid vi själva reglerar och som ska gå plus minus noll under en avräkningsperiod. Flextid som inte tagits ut som ledighet riskerar att brinna inne. Stora delar av övertiden göms i flex eller förblir oregistrerad, då systemen försvårar rapportering.

Många läkare har skrivit bort rätten till övertidsersättning i sina anställningsavtal. Utan rätt till kompensation kan det vara svårt att se vitsen med att registrera övertiden. Men det är precis vad vi måste göra för att synliggöra hur omfattande problemet är. Arbetsgivaren kan lösa problemet genom att möjliggöra tidsregistrering och på så vis börja följa såväl arbetsmiljölagen som arbetstidslagen. Rätten till övertidsersättning ska inte heller slentrianmässigt skrivas bort, och övertid ska inte kallas för flex. Vårt kollektivavtal säger dessutom att arbetstid och ersättning ska ses över om förutsättningarna ändras. Detta efterföljs inte. I stället medför den bortskrivna rätten till övertidsersättning en anhopning av gratisarbete och brist på återhämtning och vila.

I dagarna besöker Arbetsmiljöverket alla landets akutsjukhus till följd av den stora mängden larmrapporter. Regionerna betalar årligen miljonbelopp i skadestånd för olaglig övertid när de låter läkare arbeta långt mer än vad arbetstidslagen tillåter. Flera övertidstvister pågår, och medier tar återkommande upp frågan. Inspektionen för vård och omsorg har granskat och kritiserat sjukhus för att ha för få vårdplatser. EU-kommissionen har meddelat Sverige att direktivet för dygnsvila inte följs. Pusslet går inte ihop längre. 

Vår yrkeskår tycker om sitt arbete och känner stark lojalitet gentemot patienterna. Vi har utbildat oss i många år och arbetar hårt, dygnet runt, ofta utan rast. För en generation sedan kunde en läkare styra sin egen tid, och lönen kompenserade för viss övertid. Samhället och vården lever kvar i tron att det fortfarande gäller. Men en viktig skillnad är att många av dagens läkare producerar vård på löpande band, utan frihet att planera det egna arbetet. En annan skillnad är att övertidsarbetet är så omfattande att dagens lönenivå inte kan anses kompensera för det.

Att kunna registrera övertid, att få kompensation i lön, vila och återhämtning och inte i skadeståndspengar som hade kunnat gå till god vård, borde vara en självklarhet. Under de senaste åren har läkarkåren visat att övertidsfrågan är högt prioriterad. Få med dig kollegorna och börja registrera er övertid. Om möjlighet att registrera saknas – mejla uppgifterna till er chef för godkännande. Begär att övertiden ersätts. Informera ert fackliga ombud. Tusentals läkare kan inte ignoreras.

Klockan är kvart över fyra,
snart blir läkare dyra
Klockan är fem, dags att gå hem
Klockan är sex, det här är inte flex
Klockan är sju, sedan länge övertid nu