Är du förändringsledaren vi söker? Har du drivet och kreativiteten att kunskapsförflytta vården in i nästa era? Söker du nya utmaningar och vill optimera effekthemtagning genom nya pm, styrdokument, digitalisering, effektiviseringar och omorganisationer? Vi ser att du är strateg ut i fingerspetsarna, grym på att hålla en snäv budget och har förmågan att varje år krympa kärnverksamhetens kostym. Medicinsk kompetens är inget hinder.

Vi läkare utbildas i att leda från dag ett. Vi tränas i att analysera och fatta snabba beslut och att tänka utanför boxen i komplexa situationer som kräver svåra medicinska prioriteringar. Vi har den högsta medicinska kompetensen och en helhetssyn på vården, men vi är inte fostrade att strikt följa pm och order. Därför ska läkare leda vården. I akademin är det en självklarhet att professorn, den högst rankade akademikern, leder forskargruppen. 

En verksamhetschef och läkare sa nyss till mig: ”Jag älskar mitt yrke, så steget tillbaka till kliniken är så litet.” Just detta gör läkare till de bästa cheferna. Chefsjobbet är inte så mycket ett karriärsteg som en lojalitetshandling gentemot vården, kollegorna och patienterna. Läkare blir inte gisslantagna av sin position eller marionetter för den högre administrativa ledningen, utan tack vare sin yrkesstolthet och expertis friare i sitt beslutsfattande, och låter sig inte rubbas av nya påfund som inte gagnar kvalitet och effektivitet. ”Omdömeskunskap är ofta erfarenheter som sitter i kroppen och som lagrats genom åren”, säger Jonna Bornemark, professor i filosofi.

Enligt hälso- och sjukvårdsförordningen får verksamhets­chefen bestämma över vård och behandling om hen har tillräcklig kompetens. Socialstyrelsen stipulerar att denna kompetens måste vara medicinsk. Läkarutbildningen är den enda heltäckande medicinska utbildningen och en naturlig plantskola för ledare och chefer i vården. Det finns inte utrymme att lajva medicinsk expert, och den enda ”workshifting” som behövs i sjukvården är inväxling av läkare som chefer. Det handlar inte bara om att vilja leda vården, utan också om att kunna göra det.

”Chef är ett yrke i sig” och ”det är väl inte självklart att den mest erfarne klinikern eller en ’random’ läkare blir bästa chefen?”, invänder vissa. Gustaf Kastberg Weichselberger, professor i offentlig förvaltning, menar att det i offentlig sektor pågår en ”elevering” av administrativa funktioner som dränerar kärnverksamheten på kompetens. Han föreslår att ”enbart skickliga yrkesutövare med många år i jobbet bör få ledande positioner” då de har en förmåga att ”sålla bort strunt”. Vården ansvarar för liv och hälsa, inte strunt. 

Enligt en rapport från Karolinska institutet 2017 blir vården säkrare och arbetsmiljön bättre för all personal när läkare styr, eftersom klinisk kompetens är central för bättre organisatoriskt beslutsfattande och högre trovärdighet. Samtidigt minskar andelen läkare i högre chefspositioner. Chefer som inte är läkare behöver kompensera för att de saknar den medicinska professionens helhetssyn och den fulla förståelsen av vårdens komplexitet. De förser sig därför med allt fler kompenserande administrativa stödfunktioner som inte gagnar vården. De förmår inte att skydda verksamheten och blir lättare offer för de ständiga nedskärningarna.

Allt talar för att läkare ska leda vården. Du som är högre chef: välj läkare som chefer, låt dem kombinera klinik och chefskap och ta in läkare i din ledningsstab. Du som är första linjens läkarchef: fånga upp ledarpotential tidigt i yrket. Du som är läkare i ledande position: kräv mandat och inflytande som rimmar med ansvar. Du som är läkare: överväg att ta en ledande position. Vi som fackliga företrädare måste stödja våra medlemmar att ta dessa positioner. 

Vi ändrar oss. Vi söker dig som läkare. Du kan prioritera på medicinsk grund och sålla bort strunt.