Denna webbplats vänder sig till läkare

Momentum för svensk primärvård

Momentum för svensk primärvård

»En förbättrad arbetsmiljö är den enskilt viktigaste faktorn för att utveckla, motivera och behålla medarbetare inom primärvården.« (2 kommentarer)

Dags att tänka på pensionen!

Dags att tänka på pensionen!

»Varken arbetsgivaren, KPA Pension, Skandia eller Läkarförbundet kan ge rådgivning om läkarens pension, utan endast informera om de olika alternativen ...«

Ivos tillsyn räddar liv

Respektera Ivos tillsyn – den räddar liv

»Regionpolitiker av allehanda färg har ansvaret för bristen på vårdplatser genom upprepade kortsiktiga beslut ...«

Vi ökar takten i fortbildningsfrågan

Vi ökar takten i fortbildningsfrågan

»Det är ingen slump att frågan om fortbildning lyfts i riksdagen, utan det är en effekt av förbundets målmedvetna påverkansarbete under längre tid.«

Ju fler kockar, desto sämre soppa

Ju fler kockar, desto sämre soppa

»Hälso- och sjukvården är i akut behov av en avsevärt bättre planering med tydliga ramar och långsiktiga satsningar.« (2 kommentarer)

Hur länge har vi råd att vänta?

Hur länge har vi råd att vänta?

Och jag vill uppmana er arbetsgivare att ge bästa möjliga förutsättningar till morgondagens läkare genom att fullfölja ert ansvar att erbjuda tillräckligt många utbildningstjänster. (1 kommentar)

Inget studiemedel, inga läkare

Inget studiemedel, inga läkare

»Samhället lägger ner stora resurser på att utbilda läkare, och då kan vi inte ha ett system där risken är stor att många hoppar av ett halvår innan man får examen och legitimation.« (2 kommentarer)

Hot och våld måste förebyggas bättre

Hot och våld måste förebyggas bättre

»Hot och våld får aldrig bli en naturlig del av våra medlemmars arbetsmiljö och vardag.«

När 44 000 läkare säger ifrån…

Vad händer när 44 000 läkare säger ifrån?

»Utan rätt till kompensation kan det vara svårt att se vitsen med att registrera övertiden.« (5 kommentarer)

Ensam är inte stark

Ensam är inte stark

Jag kommer att fortsätta gå i Ing-Maries fotspår, och jag kommer att ta mig an kommande utmaningar genom att försöka förena och kraftsamla tillsammans med andra.

Läkarbesöket – en rundresa i Sverige

Läkarbesöket – en rundresa i Sverige

Det är viktigt för mig som ordförande att ta mig tid att åka runt i landet och träffa medlemmar.

I primärvården – litet nytt

På primärvårdsfronten – litet nytt

Att allmänläkares uppdrag begränsas är ett måste för att de ska kunna genomföra arbetsuppgifterna bra, utan att slå knut på sig själva. (4 kommentarer)

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga

»Det är vår planet, vår framtid, och vi har alla ett ansvar att ta.« (1 kommentar)

Facket har lösningarna på vårdens arbetsmiljöproblem

Facket har lösningarna på vårdens arbetsmiljöproblem

Den enklaste och mest effektiva lösningen är att faktiskt använda befintliga verktyg.

Stärk den palliativa vården!

Stärk den palliativa vården!

Det får inte vara så att brist på palliativ vård är en anledning att söka dödshjälp. (2 kommentarer)

Hög tid att prioritera forskning i svensk sjukvård!

Hög tid att prioritera forskning i svensk sjukvård!

Intresset för forskning visar sig vara större hos yngre läkare än gruppen läkare som helhet.

Alla är överens – reglera fortbildningen!

Alla är överens – reglera fortbildningen!

Tyvärr ser många arbetsgivare fortbildning som en utgift i stället för att se det som en investering i personalen och vårdkvaliteten.

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Byråkratin hämmar vårdens utveckling

Varje möte, varje kontakt, varje telefonsamtal – allt ska registreras, diagnostiseras, mätas och jämföras.

Vi behöver fler regionala skyddsombud

Vi behöver fler regionala skyddsombud

Läkarförbundets ambition är att alla läkare ska ha ett skyddsombud.

Att utnyttja de svagaste löser inte vårdens problem

Att utnyttja de svagaste löser inte vårdens problem

Den rimliga lösningen vore att verka för bättre villkor och en bra arbetsmiljö, men i stället väljer man att anställa underläkare för att utföra sjuksköterskeuppgifter. (2 kommentarer)