Denna webbplats vänder sig till läkare

Covid som arbetsskada – vilken ersättning kan man få?

… covid-19 har satt ljuset på att det inte är så enkelt att faktiskt få ersättning om man smittas på jobbet.

God och nära vård – men när?

God och nära vård – men när?

Det har inte blivit bättre för patienterna, primärvårdens andel av resurserna har inte ökat, och andelen specialister i allmänmedicin fortsätter att minska. (4 kommentarer)

Sluta att behandla SKR som en myndighet

Sluta att behandla  SKR som en myndighet

Det är dags att regeringen och dess myndigheter kliver ner från åskådarläktaren och börjar ta ett större ansvar för svensk hälso- och sjukvård. (3 kommentarer)

Ökad statlig styrning stärker krisberedskapen

Ökad statlig styrning stärker krisberedskapen

»Läkarförbundet påpekar också vikten av att staten tar ett helhetsgrepp via sina myndigheter och tillser att regioner och kommuner säkerställer den försörjning som krävs av läkemedel, sjukvårdsmateriel och kompetens i vardagen ...«

Regionerna har misslyckats – dags att staten tar över ansvaret

Regionerna har misslyckats –  dags att staten tar över ansvaret

Återigen tvingas vi konstatera att regionerna inte tar sitt lagstadgade ansvar på allvar.

Vi har alla ett ansvar att motverka diskriminering

Vi har alla ett ansvar att motverka diskriminering

Som facklig organisation ska vi vara blåslampan som bevakar och hela tiden ser till att arbetet löper på i enlighet med lagar och föreskrifter.

Ologiska myndighetsbeslut hämmar vårdens utveckling

Ologiska myndighetsbeslut hämmar vårdens utveckling

En ökad statlig styrning kommer att ställa krav på att våra myndigheter kan axla detta – både kompetensmässigt och kostnadseffektivt – och här ser vi att det finns behov av utveckling.

Grattis till nya läkarutbildningen, framtidens läkarstudenter!

Grattis till nya läkarutbildningen, framtidens läkarstudenter!

Genom att tidigt hålla i samtal med patienten själv, genom att klämma och känna, se, höra och framförallt tänka självständigt utvecklas en mycket snabbare och bättre i sin läkarroll, än att bara sitta med och lyssna. Den nya utbildningen bygger på just detta. (1 kommentar)

Nytt digitaliseringsråd ska stärka den digitala utvecklingen i vården

Nytt digitaliseringsråd ska stärka den digitala utvecklingen i vården

»Framtagandet av nya digitala system och lösningar måste utgå ifrån personalens och sjukvårdens behov. System som inte är användarvänliga och effektiva blir snarare ett hinder än ett stöd.«

Sommar och sol, men läget är värre än i fjol …

Sommar och sol, men läget är värre än i fjol …

Jag önskar mig även en långsiktig sjukvårdsplanering som fungerar och en arbetsmiljö som skapar trygghet för personalen. Här måste vi läkare vara med! (1 kommentar)

Läkarförbundets 29-punktsprogram post-covid

Läkarförbundets 29-punktsprogram post-covid

Sveriges läkare och svensk hälso- och sjukvård behöver ett nytt normalläge.

Nu behöver vila och återhämtning stå i fokus

Nu behöver vila och återhämtning stå i fokus

Arbetet med att skapa förutsättningar för vila och återhämtning måste ske såväl under den pågående höga belastningen som i planering för framtiden.

Ökad nationell styrning stärker det lokala utvecklingsarbetet

Ökad nationell styrning stärker det lokala utvecklingsarbetet

Det visade sig tydligt under förra året att regionernas byråkratiskt styrda organisationer inte lyckades ställa om tillräckligt snabbt och att samordningen varit bristfällig. (1 kommentar)

Nästa steg till fast läkare

Nästa steg till fast läkare

Den enkla frågan blir: Om man inte vet hur bemanningen ser ut i dag, hur ska man då kunna planera för framtiden?

Vad är palliativ vård, egentligen?

Vad är palliativ vård, egentligen?

Det är egentligen patientens behov av symtomlindring, kontinuitet, kommunikation och stöd som är det viktigaste.

Värna den småskaliga vården – både på landet och i stan

Värna den småskaliga vården  – både på landet och i stan

… i Sverige är det är tufft att vara liten. Problemen handlar både om för stort uppdrag och ekonomiska ersättningar som inte är anpassade till den lilla mottagningen. (6 kommentarer)

Utbildning satt på paus på obestämd tid

Utbildning satt på paus på obestämd tid

Att på obestämd tid sätta utbildningen för läkarna på paus är ett svek mot Sveriges patienter. (1 kommentar)

Alla har ett ansvar för den fria forskningen

Alla har ett ansvar för den fria forskningen

Forskning ska självklart både prövas och debatteras, det är en viktig pusselbit i den fria forskningen. Men det ska göras sakligt och aldrig i någon form omfatta hot eller trakasserier.

Professionsstyrning krävs för digitala vårdtjänster

Professionsstyrning krävs för digitala vårdtjänster

… tekniken för digitala vårdkontakter är till för att användas: den är ett omistligt stöd för både läkaren och patienten. (1 kommentar)

Moms hotar samarbetet mellan vårdgivare

Moms hotar samarbetet mellan vårdgivare

Detta är särskilt allvarligt i det här läget när pandemin kraftigt påverkar sjukvårdens verksamheter och förutsättningarna att ge vård.