Det krävs förändring för att klara vårdskulden

Det krävs förändring för att klara vårdskulden

Vi läkare bör stå i centrum för hur uppgiftsglidningen ska ske och på alla fronter vara mer ledande i sjukvården.

Etik vid en pandemi

Etik vid en pandemi

De medicinskt ansvariga läkarna i kommunal vård behöver få en starkare roll och stöd av en chefläkarfunktion.

Nationell kunskapsstyrning ska stärkas

Nationell kunskapsstyrning ska stärkas

»Basen för all kunskapsbaserad vård är dock att vi i vården är uppdaterade. Fortbildning för läkare och andra professioner och personal i vården måste regleras …«

Fler AT-platser nödvändigt för att säkra vården

Inför nationell samordning av utbildningsplatser och utbildningstjänster

»Vi kan inte låta examinerade läkare fastna i en lång kö till AT, när deras kompetens behövs inom vården snarast.«

Behovet av vila och återhämtning är stort

Behovet av vila och återhämtning är stort

»Den kompetens som finns där ute, hos våra lokala företrädare, är på många sätt ryggraden i att vi kunnat klara den här våren.«

När ska staten ta sitt ansvar och finansiera fler AT-platser?

När ska staten ta sitt ansvar och finansiera fler AT-platser?

En hel generation unga läkare står redo att hjälpa till med den vårdskuld som växer för varje dag.

Införandet av bas­tjänstgöring får vänta

Införandet av bas­tjänstgöring får vänta

Ingen tjänar på att tiden till legitimation förlängs mer än vad som redan sker i dag.

Ett steg närmare en nationell primärvårdsreform

Ett steg närmare en nationell primärvårdsreform

Det är bra att regeringen… nu föreslår ett nationellt grunduppdrag för primärvården.

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Avveckla inte den småskaliga professions­styrda vården

Därför måste vi tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag.

I kriser krävs extraordinära avtal

I kriser krävs extraordinära avtal

Ingen är betjänt av att en aktivering av krisavtalet görs för sent.

Aldrig har det varit tydligare: Vi behöver fler läkare som chefer

Aldrig har det varit tydligare: Vi behöver fler läkare som chefer

Mest skrämmande är att antalet verksamhetschefer som är läkare har minskat med 30 (!) procent sedan 2011. (1 kommentar)

Skydda personalen och skala upp antalet vårdplatser

Skydda personalen och  skala upp antalet vårdplatser

Hur väl vi hanterar situationen kommer handla om kapacitet och logistik. Antalet intensivvårdsplatser behöver snabbt skalas upp.

En djungel av osäkerhet med off label-förskrivning

En djungel av osäkerhet med off label-förskrivning

Detta handlar ju förstås inte bara om försäkringsskydd utan även om läkares autonomi.

Vi vill stärka studierektorernas roll

Det finns många grunder på vilken en högkvalitativ hälso- och sjukvård vilar på – och läkares utbildning är en av dess viktiga byggstenar.

Välfärdskommissionens viktiga och svåra uppdrag

Välfärdssystemen är inte statiska – de måste moderniseras och utvecklas för att räcka till och hålla hög kvalitet. (3 kommentarer)

Det går framåt med BT –  men ännu finns mycket att göra

Det är en styrka att vi har arbetat med frågan under ett drygt årtionde och att den har hunnit förankrats i vår organisation på bredden och djupet.

Kontinuitet leder till effektivitet

Det räcker inte med att bara ha god tillgång till läkare – hur resurser används avgör om vården blir effektiv. (3 kommentarer)

Var rädd om din tid  – särskilt din övertid

Övertid handlar om mer än bara ersättningen. Det handlar om hållbara arbetsförhållanden.

Nyårskarameller

Läkarförbundet kommer att driva frågan in i kaklet för att regeringen och samarbetspartierna ska gå i land med de utlovade förbättringarna.

Läkare kan leda utvecklingen framåt

Många läkare är utmärkta chefer, men många som i dag är chefer hade inte blivit det om det inte varit för att kollegor hade uppmanat dem att ta den rollen. (1 kommentar)