Universitetsronden – en resa genom Sverige

Eftersom läkarutbildningen genomgår en av de största moderniseringarna på flera decennier har vi ägnat en ansenlig tid av mötet åt att djupdyka i hur universiteten förbereder denna förändring.

Mamma, varför gråter du?

Dysfunktionella arbetsplatser med kränkningar levererar inga bra resultat. (1 kommentar)

Dold skatt i bristfälliga socialförsäkringar

Många får en försäkring via sina fackförbund, som ofta erbjuder generösa gruppförsäkringar för att stötta sina medlemmar – så även Sveriges läkarförbund.

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Många av våra medlemmar vittnar om en helt annan verklighet – en verklighet där utbildningsstopp är mer rutin än undantag …

NKS-politikerna borde ha lyssnat på professionen

För att sjukvårdssystemet ska framstå som pålitligt för medarbetare, patienter och medborgare, är det helt nödvändigt att de bakomliggande processerna är transparenta och till rimlig grad förutsägbara. (1 kommentar)

Läkarförbundet tar fajten för fler forskande läkare

Läkarförbundet tar fajten för fler forskande läkare

Forskande läkare är med sin kombi­nation av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap centrala för vårdens långsiktiga utveckling och för att garantera patientsäkerheten.

Ny kömiljard införs  – vi hoppas på dialog

Det kan vara en poäng i att göra som många andra länder gjort och låta en myndighet, i vårt fall Socialstyrelsen, hantera och redovisa väntetider och kvalitet, i stället för en intresseorganisation som SKL.  (1 kommentar)

Upp till bevis om e-hälsan!

E-hälsa måste kopplas till behoven, och resurser behöver investeras nationellt för att täcka puckelkostnader vid införandet av nya system och hjälpmedel.

Med försämrad studiemiljö följer sjunkande studieresultat

En trevlig och trivsam arbetskultur som inte är pressad ger en hållbar tillvaro som också föder välmående för såväl ledning, medarbetare och studenter. (1 kommentar)

Alla behövs i förhandlingsarbetet

Er lokala påverkan har en avgörande betydelse i avtalsförhandlingarna, och jag hoppas på draghjälp i avtalsrörelsen som vi är inne i.

Spännande ST-satsningar ökar arbetsgivares attraktivitet

Kontaktytan mellan medicin och innovativ teknik blir större och större och det finns goda skäl att öka läkares engagemang och kompetens på området.

Innovation kräver frihet, resurser och en mångfald av kompetenser

Ekosystemet av sjukvård, forskning, näringsliv, politik och myndigheter måste utvecklas.

Teknikutvecklingen vidgar arbetsmarknaden för läkare

Enstaka pionjärer har som vanligt gått före och visat att medicinare besitter användbar kompetens för flera branscher. (1 kommentar)

Högtryck är att vänta i sommarsjukvården

För att vi ska kunna upprätthålla hög kompetens måste vi börja utbilda nästa generation specialistläkare.

Internationella samarbeten stärker möjligheten till reglerad fortbildning

Vi har inte tid att vänta, och vårt arbete med frågan om en reglerad fortbildning kommer att öka i intensitet.

Listning är en förutsättning för utbyggd primärvård

Men exemplen visar hur antalet allmänläkare kan öka kraftigt när en reform väl har beslutats och införts.

Vi kan inte behandla bort tävlingsarrangörers huvudbry

Indikationen ”för att åstadkomma bättre tävlingsvillkor för övriga i startfältet” finns inte.

Seniora läkare kan och vill fortsätta att arbeta

Det är hög tid att förändra synen på den åldersgränsen och förstå att många av oss seniorer både orkar och vill arbeta mer.

Insatser behövs för fler svenska läkare till internationella uppdrag

Att bygga internationellt arbete på ideella insatser utan rimliga sociala skyddsnät eller arbetsvillkor är orimligt.  (1 kommentar)

Sommartraditionerna i vården måste brytas

Ska vi få ordning på sommar­stressen i vården krävs ett helhetstänk året om.