Denna webbplats vänder sig till läkare

Vem vill ha utdaterad medicin?

»Jag är förvånad över att politiken ännu inte tagit sitt ansvar gentemot befolkningen. Nu måste läkarnas fortbildning skyndsamt regleras …« (1 kommentar)

Införandet av bastjänstgöring en stor framgång

»Vi skulle förlora AT utan att få någon ny motsvarighet på plats.«

Ett steg framåt, och snart en primärvårdsreform?

»Den nya stats­budgeten för 2019 aviserar att en primärvårdsreform blir verklighet.«

Grattis till landets försäkringsdistributörer

»Det känns magstarkt … att föreslå en reglerad fortbildning för en yrkesgrupp men konsekvent vägra göra det för en annan.«

Vi IT-rondar för bättre IT-verktyg

»… professionen måste vara del­aktig för att få system som hjälper i stället för stjälper.«

»Fake news« hör inte hemma i vården

»Vid jämförelser av hälso- och sjukvårdssystem … krävs gedigen kunskap om hälso- och sjukvården.«

Dags för ett offensivt arbetsmiljöarbete

»Alla medlemmar och våra skyddsombud måste flytta fram positionerna ytterligare gentemot arbetsgivaren.«

Lyssna på professionen i stället för på konsulterna

»Det är viktigt att konsulter bara används när det inte finns intern kompetens.« (2 kommentarer)

Lösningar på psykiska ohälsa kan inte vänta

»Var tredje läkare har funderat över att ta sitt liv, var fjärde har dessutom planerat hur.« (5 kommentarer)

Fredspriset uppmärksammar sexualiserat våld

»… finns flera rapporter som visar att respekten för läkares roll i väpnade konflikter kontinuerligt hotas.«

Marknadsföring av läkar­verksamhet ska vara värdig

»Läkaren ska av­hålla sig från påträngande marknadsföring.«

Visst är det möjligt att utveckla primärvården

»Det fina är att man på Öland insett att lösningarna … inte är att göra mer av samma.« (1 kommentar)

Sjukvårdspolitik är långdistans

»I princip alla par­tier höjde ribban och gick fram med våra frågor.«

Läkarkåren behövs för Vision e-hälsa 2025

»Vi har vant oss vid betydligt snabbare teknik i privatlivet.«

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

»Individen får nu vänta längre på besked och läkarna tvingas lägga alltmer tid på pappersarbete.«

Handledning måste bygga på hög kvalitet

»De vädrar morgonluft och börjar planera för att placera ST-läkare på enheter som är svåra att bemanna.« (1 kommentar)

När festivalen är slut fortsätter arbetet

»Om vi vågar tala om normer och värderingar i vården blir vi också tryggare i mötet med patienten.«

Listning på läkare är det nya svarta

Listning på läkare är det nya svarta

»Det är förlegat med ett system som har inbyggda omstarter …«, skriver Heidi Stensmyren. (3 kommentarer)

Bered studenterna plats i primärvården

»Fortsatta satsningar på en stärkt utbildningskultur i primärvården kommer att ha positiva effekter på studenters lärande.«

Sommar och sol – nu är det värre än i fjol

»Det är vi läkare som tvingas skriva ut patienter trots att de inte har återhämtat sig.«