Denna webbplats vänder sig till läkare

Akutsjukvårdens uppdrag behöver definieras

»Akutsjukvård är inte ’ad hoc’-sjukvård utan är i sig till stor del högspecialiserad verksamhet.«

Mer behövs för en nationell läkemedelslista

»Läkemedels­listan behöver bli mycket mer än en samman­slagning av register.« (1 kommentar)

Regeringens uppväxling till fler ST-tjänster välkomnas

»Det finns en stor frustration kopplat till svårigheterna att komma med på SK-kurserna.«

Professionell autonomi Läkarförbundets ansvar

»Det är vårt ansvar att även fortsättningsvis värna och utveckla profes­sionsintressen.«

Stoppa jakten på privatläkare!

»… att utgå från att privat verksamma läkare gör fel och utsätta dem för rent Kafkaartade processer är inte värdigt ett rättssamhälle.«

Den fragmentiserade vården måste styras upp

»Skulden för fragmentiseringen borde … falla på de styrsystem som reglerar sjuk­vården.« (1 kommentar)

Digital vård är inget mobilabonnemang

»Redan nu finns anledning att erinra om att marknadsföringen av läkarverksamhet inte får vara påträngande eller jippobetonad.«

Tre centrala förslag mot vårdplatsbristen

»Vårdplatsbrist får inte förhindra att människor får den vård de behöver.«

Om kriget kommer – krisande krisberedskap

»Krisberedskapen inom den civila sjukvården är på de flesta håll undermålig, och vi arbetar redan på gränsen av vår kapacitet.« (2 kommentarer)

Dödshjälp är inte svaret på samhällsproblemen

»Vår profession är att hjälpa människor att leva – inte att dö.« (9 kommentarer)

Mer stöd till läkare med utländsk legitimation

»Vägen till svensk legitimation och specialistbevis ska bli tydligare och smidigare.«

»Not invented here« inget framgångsrecept

»Detta är en indikator som borde få lamporna på både Socialdepartementet och Socialstyrelsen att lysa rött.«

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem

»Primärvården behöver tillföras resurser … men att införa en obligatorisk placering för samtliga ST-läkare är inte en del av lösningen.« (6 kommentarer)

Jämlik vård efter behov behövs också på nätet

»Vård på nätet bör i så hög grad som möjligt utgå från patientens behov av en fast läkarkontakt inom den ordinarie vårdcentralen …«

Sverige behöver en mångfald av vårdgivare

»Vårdgivare i olika driftsformer och storlek ökar förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande.« (2 kommentarer)

Bristen på AT-platser värre än någonsin!

»Det dryga året som varje läkare i snitt försenas är ett år som hen hade kunnat arbeta som specialist.«

Framtidsspaningar inför det nya året

» Alla är överens om behoven, men ingen tar ansvar för att lösa problemet.« (1 kommentar)

Nya examensmål för läkare på väg att införas

»Att de ska vara hållbara över tid är en utmaning.«

Så fungerar medicinskt ledningsansvarig läkare

»En del av cheferna har ingen medicinsk kompetens alls.«

Framtida BT behöver granskas externt

»I arbetet med BT får vi inte göra om samma misstag som man gjorde när AT-föreskriften skrevs.«