• Faddersjukhus för Rumänien? (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: PehrOlov Pehrson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2088

 • Missbrukat kort (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Stig Posserud

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2088

 • Förolämpande om tyskvänlighet (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Kim Cramér

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2088

 • Nya terapier vid lungemfysem på väg. Ökad kunskap om orsakerna – men rökstopp viktigast

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Björn Mossberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2091

 • Gravida läkare utgör en obstetrisk riskgrupp (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Göran Samsioe

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2091

 • Förlossningshjälp, »labor coaching» – något för Sverige? (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Arne Rådestad

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2091

 • »Lev nu som vanligt» inte alltid ett bra råd till aktiv äldre patient (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Hilda Bauer

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2096

 • Ett avföringsprov ofta otillräckligt vid Giardia- och amöbadiagnostik (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Rombo

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2096

 • Hallå socialstyrelsen: Erbjud kikhostevaccination nu! (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Winberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2099

 • Är det etiskt att fortsätta utan kikhostevaccinering i Sverige? (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Katherine Strangert

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2098

 • Förhastat registreringsbeslut om moklobemid! (jämte) Replik av Björn Beermann, Sten Thelander (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Sten Thelander

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2099

 • »Forskningspärm» hjälp för alla som medverkar i kliniska studier

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Aud Krook

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2103

 • H. pylori global bakterie som orsakar gastrit hos människa

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Torkel Wadström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2104

 • Nationell samordning nödvändig för ökad kunskap om alfa1-antitrypsinbrist

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan-Olof Jeppsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2111

 • hCG och ultraljud – hjälpmedel vid diagnostik av extrauterin graviditet

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Mats Ahlgren

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2113

 • Svensk flebografi i perspektiv – dramatiska förbättringar av terapin (Felsatt, ska vara flebologi)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jörgen Gundersen

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2117

 • Buller – ett gissel!

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Erik Böttiger

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2121

 • Nyanställda läkare drogtestas vid Johns Hopkins

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Eric Jannerfeldt

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2120

 • Att vara MFS-forskare: Ett utmärkt sätt att pröva sin kapacitet i verkligheten

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Birgitta Essén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2122

 • U-landsinformation: Sida-bidrag för mindre u-landsstudier

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2122