• Bisno A L, Waldvogel F A: Infections associated with indwelling medical devices (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Torkel Wadström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 877

 • Bjärås Gunilla, Schelp Lothar, Svanström Leif: Att registrera och förebygga olycksfall (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Urban Janlert

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 879

 • Hay R J (ed): Baillière’s Clinical tropical medicine and communicable diseases. Tropical fungal infections (vol 4) (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Elias Bengtsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 878

 • Harper Peter S: Myotonic dystrophy (2 ed) (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ingrid Gamstorp

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 878

 • Itaka 90

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 907

 • Häxdoktorn (PS)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Uffe Ravnskov

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 912

 • Schaechter M, Medoff G, Schlessinger D (eds): Mechanisms of microbial disease (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Torkel Wadström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 877

 • Omfördela för bättre vård! (led)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 919

 • HSAN och LSPV: HSAN friar läkare från anklagelser om olaglig användning av LSPV; Jan-Otto Ottosson: Illa valt exempel från socialstyrelsens sida; Gösta Tibblin: Bedömningen ensidig av SoS. Intyget riktigt; Bertil Voss: Ej bevis för felaktigt handlande; Socialstyrelsen: Måste övervaka rättssäkerheten; Ansvarsnämnden friar

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 931

 • Drygt 4 000 byten av vårdcentral i Stockholm

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 930

 • Handledarträff i Sundsvall: Handledning ger bättre specialister

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Kristina Johnson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 937

 • Konzo – en ny motorneuronsjukdom utmaning för folkhälsoarbete och grundforskning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Thorkild Tylleskär

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 939

 • Trippelmanschetten: Forskarens/läkarens ambition måste vara att ge riktiga uppgifter (jämte) Kommentar av Red (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Inger Atterstam

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 942

 • Klimakteriebehandling: Stor eller liten gestagendominans? (jämte) Replik av Björn Beermann (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Björn Beermann

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 941

 • HIV-testning av adoptivbarn – hur länge? (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Johan Giesecke

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 941

 • Se på kvinnors verklighet i stället för på deras hormoner! (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Annika Forssén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 943

 • Inga skäl att centralisera hypofyskirurgin (jämte) Replik av Olof Bynke, Jan Hillman (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Hillman

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 943

 • Salmonellaepidemi kostade samhället 583 dagar i sjuk- och smittbärarersättning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Nils Svensson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 946

 • Utländska adoptivbarn med salmonella ofta smittbärare under lång tid

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gunvor Goffe

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 947

 • Erfarenheter från Birmingham Children’s Hospital: Ett år och tiotusen patientdygn med nutritionellt understöd

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Yigael Finkel

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 950