• Svenska cardiologföreningens kasuistikpristävling: Största antalet insända bidrag

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Rydén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 951

 • Svenska cardiologföreningens kasuistikpristävling: Dilaterad kardiomyopati och takykardi – orsak och verkan?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Carina Blomström Lundqvist

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 954

 • Svenska cardiologföreningens kasuistikpristävling: Oklar lungsjukdom var cor triatriatum med sen symtomdebut

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Eskilsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 957

 • Medicinens språk: Bör vi skapa fosterländska medicinska termer?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bengt I Lindskog

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 959

 • Medicinens språk: Nordiskt samarbete om nya medicinska termer. Anglifiering, förkortningar gissel överallt

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 959

 • Varför alltid sätta P för signifikanta resultat?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Adam Taube

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 963

 • Serie: Medicinsk etik: Delaktighetens etik – att motverka manipulation, moraliserande och närsynthet i hälsoupplysningen

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Carl-Gunnar Eriksson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 966

 • Serie: Medicinsk etik: Vilseledande i TV om »svält» vid kronisk medvetslöshet

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 967

 • Allmänmedicinens vetenskapliga grund. Ökad vikt vid kvalitativ forskning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bengt Mattsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 971

 • Tibblin Gösta, Haglund Gustav (red): Allmän medicin (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Per Fugelli

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 972

 • Hollnagel Hanne, Nørrelund Niels, Schroll Henrik (red): Almene helbredsproblemer. En lærebok i almen medicin (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bengt Järhult

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 973

 • Lindgren Hans: Det fruktbärande samtalet. Om behandlingsarbete med narkomaner (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Sjöstrand

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 973

 • Koestenbaum Peter: Bemästra din ångest (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ulf Malm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 975

 • Reisel Berit: Gjennom angsten (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ulf Malm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 975

 • Markus A-C, Murray Parkes C, Tomason P, Johnston M: Psychological problems in general practice (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Christer Petersson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 977

 • Wallace Hayes A (ed): Principles and methods of toxicology (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Sjödin

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 976

 • Brehmer-Andersson Eva: Allmän patologi – en introduktion (3:e uppl) (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Pontén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 976

 • Nordiska sjukvårdsproblem (led)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1015

 • Samtalsgrupp för AT-läkare ger större trygghet i yrkesrollen

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bosse Tolander

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1018

 • Socialstyrelsen utreder antalet specialiteter

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1017