• Förslag om ledningsansvaret nu lagt på riksdagens bord

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 529

 • Färre riktlinjer för meritvärdering

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 529

 • JO-kritik mot debattskrift om tobaksreklam

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 529

 • Uppföljning av remisser och laboratorieprov: Svenskt perspektiv på nordisk debatt om ansvaret för remitterade patienter

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bo Lennholm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 530

 • Läkemedelsrabatt med ekonomi – förslag till nytt system (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Niels Lange

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 535

 • Svar till Grunewald om fosterdiagnostik (jämte) Kommentar: Omvänd indikation av Karl Grunewald (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Karl Grunewald

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 538

 • Varför prioritera ledig tid? (jämte) Kommentar av Anders Milton (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Anders Milton

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 537

 • Barnmisshandel och vårdnadstvister I: När skall och kan vårdpersonal göra anmälan till polis och socialnämnd?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Tor Sverne

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 544

 • Barnmisshandel och vårdnadstvister II: Kraven på intyg och utlåtanden

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Tor Sverne

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 545

 • CHAD-projektet: Samhällsinriktad läkarutbildning i Indien

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Sven Andréasson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 547

 • Venös tromboembolism – praxis och consensus. Stort antal tromboser utan samband med kirurgisk åtgärd. Rättelse 807

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Sven-Erik Bergentz

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 552

 • Oklart om det klimakteriella syndromet (jämte) Replik av Björn Beermann (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Björn Beermann

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 551

 • Psykospsykoterapi – forskning enligt gällande etiska normer? (jämte) Replik: Missvisande rubrik i Landstingsvärlden av Göran Sedvallson (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Göran Sedvallson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 552

 • Felaktiga slutsatser om blodtryck mätt intraarteriellt och med standardmanschett (jämte) Replik: Diskutabla påståenden av Mikael Stolt, Göran Sjönell, Hans Åström, Lennart Hansson (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lennart Hansson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 555

 • Ett (osakligt?) inlägg i kolesteroldebatten: »Hörru du fetis, jag är trött på allt ert snack om kolesterolet …» (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Uffe Ravnskov

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 555

 • Mäns reaktioner efter sterilisering. Alla nöjda med MVC-rådgivning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Hjalmar Jansen

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 558

 • U-landsinformation: Seminarium om sjukvårdsarbete i Libanon/Palestina

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 560

 • U-landsinformation: Kurs för arbete i Namibia

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 560

 • Lågmolekylärt heparin – profylaxtillskott mot postoperativ venös tromboembolism

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: David Bergqvist

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 565

 • Besök vid the Fetal Treatment Program i San Francisco: Här görs världens enda öppna fosterkirurgi

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Leif Olsen

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 569