• Mannen bakom syndromet: James B Herrick: sicklecellsanemins upptäckare: Hans första fallbeskrivning rönte svalt intresse – först på 1950-talet kartlades »månskärornas» roll

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Erkki Hakulinen

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1063

 • Moëll Hans, Sjöberg Sven G, Gejrot Tomas, Bauer Göran (red): Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 1989 (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Carl-Johan Clemedson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1070

 • Ståhl R, Ljungberg S, Moëll Hans, Rydén A, Ringnér Å: Dödsbevisens validitet (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Carl-Johan Clemedson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1070

 • Kock Wolfram (red): Nordisk medicinhistorisk årsbok 1989 (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Tomas Gejrot

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1071

 • Snyder Solomon H: Brainstorming (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bertil Fredholm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1070

 • Toregard Britt-Marie: Laser – den nya vägen till skönhet (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Mats Malm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1075

 • Ljunggren Bengt: Great men with sick brains and other essays (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: David H Ingvar

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1074

 • Finegold Sydney M, Lance George W: Anaerobic infections in humans (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Torkel Wadström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1074

 • Wallerstein Judith, Blakeslee Sandra: Lyckligt skild? Män, kvinnor och barn 10 år efter en skilsmässa (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ulla Söderström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1079

 • Kirstensen Jens Halkjaer (red): Idrætsmedicin for almen praksis (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Åke Andrén-Sandberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1078

 • Lygidakis N J, Tytgat G N J: Hepatobiliary and pancreatic malignancies. Diagnosis, medical and surgical management (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Rolf Erwald

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1078

 • Förmildrande omständigheter: Svårbehandlad patient fick alltför stora doser Haldol (HSAN 1001/86)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1081

 • Klotter under föreläsning som evalueringsinstrument (PS)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Stephan Rössner

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1112

 • En otjänst för vården (led)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1119

 • Kommersiellt sjukhusinitiativ i Danmark satte fart på debatten om privatisering

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Åge Ramsby

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1123

 • Lokal arbetsmiljökurs bas för samarbete inom landstinget

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Kristina Johnson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1129

 • Förslag till ny lag om psykiatrisk tvångsvård

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1128

 • Spk-utredning: Generika kan spara 500 miljoner kr/år

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1128

 • Management – en uppgift för läkare? (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Wallenberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1131

 • Fackligt förräderi (jämte) Kommentar av Anders Milton (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Anders Milton

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1130