• Hur skall vi tillämpa vårt nya lönesystem? (jämte) Kommentar av Conny Gustafsson (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Conny Gustafsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1134

 • Valfrihet i sjukvården – en slutreplik (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gunnar Hofring

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1133

 • Vad hjälper en anmälan? (jämte) Kommentar av Pelle Melchersson (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Pelle Melchersson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1133

 • Kejsarsnittsfrekvensen sjunker i Sverige

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Thorkild F Nielsen

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1138

 • Har läkarna ansvar för miljön?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Olof Edhag

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1141

 • Influensavaccination – en meningsfull verksamhet? (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Håkansson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1145

 • Preventivmedelsrådgivningen: Samarbete läkare–barnmorskor önskvärt även i fortsättningen (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gunn Åberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1145

 • Utredning av oklar hyperkalemi: Även kaliumbestämning i heparinplasma bör ingå (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Per Stavem

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1145

 • Myelombehandlingen söker sig nya vägar. Störst förhoppningar knyts till interferon

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Jan Westin

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1149

 • Kallikrein i urinen tidig markör för högt blodtryck

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Thomas Thulin

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1150

 • Kärlkirurgiska världsmötet i Toronto: Innovationer inom artär- och venkirurgin höll för kritisk granskning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Argo Kövamees

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1152

 • Fixerade rutiner i Balintverksamheten ställer krav på förnyelse och forskning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gunnar Skoog

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1153

 • Vilka besöker distriktssköterskorna i Göteborg?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ove Tjernlund

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1158

 • Fyra syskon med Bartters syndrom

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Matthias Stahl

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1163

 • Välfungerande räddningskedja kan rädda livet på person som drunknat

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ralph Harlid

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1165

 • Pneumothorax och pulsoximetri

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Håkan Hällgren

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1166

 • »Förberedande folkhögskola för schizofrena». Anpassad utbildning ger arbetsro och trygghet

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Giacomo d'Elia

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1168

 • Serie: Medicinsk etik: Den kliniska undervisningens etik – är patienten skyldig att medverka?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Mikael Sandlund

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1171

 • Medicinens språk: Doktorn, medierna och begripligheten: Varför lär sig inte fler läkare mer om språkets farmakokinetik och dynamik?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Claes Wirsén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1174

 • Medicinens språk: »Orphan drug»? – Särläkemedel bästa termen för medel för mycket begränsad användning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Yngve Karlsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1173