• Vad kostar det att förebygga en hjärtinfarkt? (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Englund

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1556

 • Felaktigt förskriva antibiotika för egenbehandling av turistdiarré (jämte) Replik av Ragnar Norrby (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ragnar Norrby

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1559

 • Allmänläkarmöte i Jerusalem: God förståelse mellan läkare och patient ger högre grad av läkning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Göran Westman

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1562

 • In vitro-fertilisering: Var femte behandling leder till graviditet

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Håkan Wramsby

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1563

 • Kranskärlssjukdom efter transplantation begränsar hjärtpatientens överlevnad

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ulf Dahlström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1566

 • Snabb och dynamisk utveckling inom HIV-testens område (intervju med Gunnel Biberfeld)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bo Lennholm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1570

 • Knäproteskirurgi fullt möjlig att utföra på länsdelslasarett

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Fredrik Wärnberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1573

 • Svensk version av Nottingham Health Profile. Frågeformulär mäter hälsorelaterad livskvalitet

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Elof Dimenäs

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1577

 • Nya fynd vid långtidsbehandling med litium. Svårtolkad ökning av depressiva symtom

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Agneta Nilsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1581

 • Malignt neuroleptikasyndrom – livshotande men behandlingsbart

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Anne-Christine Trost

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1585

 • Placeboeffekten – försummad faktor i sjukvården

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Erik Hägg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1590

 • Erinran: För stor mängd medicin skrevs ut efter suicidförsök (HSAN 571/85)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1593

 • Friad för diagnosmiss: Se över rutiner för personal på OLA-ambulans (HSAN 502/88)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1593

 • Några förslag (PS)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Signe Fröjdh

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1616

 • Om handhavande av sjuka barn (PS)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Peter Furuskog

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1616

 • Försvarar endast rättssäkerheten (led)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1623

 • Fp och vpk svarar på ordförandebrevet: Akuta behov kan klaras med omprioriteringar. Staten bör ta större ansvar för sjukvården

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1624

 • Förbundsverksamheten 89/91: En tid av omprövning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1625

 • Förbundsverksamheten 89/91: Nya lönesystem bör kunna utvecklas vidare

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1632

 • Förbundsverksamheten 89/91: Flexiblare förläggning av arbetstid bör prövas

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1633