• AT-handledning i Norrbotten (dk)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Meta Wiborgh

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1847

 • WHO-symposium: Viktigt undvika överbelastning i aids-informationen

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Stephan Rössner

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1848

 • Givarinsemination behandlingsmetod i kris

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Kerstin Hagenfeldt

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1851

 • Befrämja amningen – bojkotta Nestlé! (jämte) Replik om bröstmjölksersättning 1 av Christina Drotz; Replik om bröstmjölksersättning 2 av Ove Broberger, Niels Räihä, Otto Westphal (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Otto Westphal

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1856

 • Sicklecellsanemi ej längre någon obotlig sjukdom (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Olov Ringdén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1855

 • Försvar för den psykodynamiska arbetsmodellen. Kommentar 1: Visst finns empiriskt stöd (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Robert Weinryb

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1859

 • Försvar för den psykodynamiska arbetsmodellen. Kommentar 2: Mänsklighet och risker (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Kia Sjöström

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1862

 • Försvar för den psykodynamiska arbetsmodellen. Kommentar 3: Slarvigt och oinitierat (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Bo Sigrell

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1864

 • Försvar för den psykodynamiska arbetsmodellen. Kommentar 4: Don Quixote mot psykoanalysen (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Clarence Crafoord

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1864

 • Försvar för den psykodynamiska arbetsmodellen. Kommentar 5: Känslor kan ej mätas vetenskapligt (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Björn Rosendal

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1864

 • De medicinska framstegen ökar risken för candidemi och disseminerande candidos (jämte fallbeskrivningar av Per Arneborn, Martin Glimåker, Ingeborg Stenström). Rättelse 1992

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gudmundur Axelsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1870

 • Givarinsemination vid manlig infertilitet – slut på en epok?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gunilla Nordfors

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1873

 • U-landsinformation: Familjeplanering tema på årets u-landskonferens

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gunnar Gille

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1872

 • U-landsinformation: Nya medlemmar i u-landsgruppen

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1872

 • U-landsinformation: Uppsalakurs i u-landshälsovård

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1872

 • Tidig varning för legionärssjuka

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1872

 • Fettsugning – sex års erfarenheter i Sverige

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Igor Niechajev

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1877

 • Serumkreatinin av begränsat värde vid screening för njursjukdom

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Pia Falke

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1881

 • Identifiering av resistensfaktorer steg mot optimerad cytostatikabehandling

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ulrik Ringborg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1883

 • Medicinens språk: Medicinskt latin – ett fall för språkvården (jämte) Kommentar av Ulla Clausén

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Ulla Clausén

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1885