• Fasta – fel vid fetma?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Stephan Rössner

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1937

 • Löper långdistanslöpare ökad risk för höft- och knäledsartros?

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Staffan Bark

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1938

 • Stora metodologiska brister i artikel om behandling av alkoholism (jämte) Replik av Sven Andréasson, Marianne Parmander, Peter Allebeck (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Peter Allebeck

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1942

 • Duoderm bör användas med försiktighet på diabetikers fötter (jämte) Replik av Christina Lindholm (md)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Christina Lindholm

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1945

 • Morbus haemorrhagicus neonatorum: Flera sent debuterande fall trots peroral K-vitaminprofylax

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Baldvin Jonsson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1946

 • Från lindrig barnsjukdom till svår pneumonit? HHV-6: Nyupptäckt virus med många ansikten

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Peter Biberfeld

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1953

 • Medicinens språk: Borderline-tillstånd – skapa en ny svensk term

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1952

 • Medicinens språk: Förkortningskorsord – ännu en utmaning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1952

 • Viktigt beakta psykoanalytisk kunskap vid utredning om sexuella övergrepp mot barn

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Göran Bodegård

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1957

 • Författaren till doktorsavhandlingen replikerar: Övergreppsutredning kräver professionalitet och en förståelseinriktad hållning

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Frank Lindblad

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1959

 • Giftinformationscentralen – 30 år: Igår: giftkartotek för pediatrikern. Idag: »skräddarsydd» rådgivning för alla

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Hans Persson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1965

 • Leta malaria systematiskt bland exponerade barn

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Staffan Mjönes

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1967

 • Hematuri hos yngre måste utredas. Urinblåsecancer kan vara symtomorsak

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Börje Ljungberg

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1966

 • Bevan David R (ed): Metabolic response to surgery (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Magnus Hägerdal

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1968

 • Hoffmaster Barry, Freedman Benjamin, Fraser Gwen (eds): Clinical ethics. Theory and practice (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Tore Nilstun

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1968

 • Monsen Kirsti: Psykodynamisk kroppsterapi (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Gertrud Roxendal

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1970

 • Trimble M T, Reynolds E H (eds): Epilepsy, behaviour and cognitive function (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Joanne Dahl

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1969

 • Nilsson Mats: Blodfetter – en faktabok (2:a uppl) (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Lars Werkö

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1969

 • Försämra inte studiemedlen! (led)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1999

 • Nya läkarvårdstaxan: Tillåter vikarie för del av dag

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 2000