Denna webbplats vänder sig till läkare
 • Hjärnan kartläggs. Datoriserad hjärnatlas oumbärligt hjälpmedel för identifiering av struktur och funktion (serie: Röntgen 100 år) (LTV 8)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Torgny Greitz

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 34 sid 2998

 • Röntgenundersökningar en orsak till cancer? Debatt om lågdosstrålning 100 år efter Röntgen

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Martin Tondel

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 32 sid 2916

 • Nuklearmedicin. Specialitet i utveckling (serie: Röntgen 100 år)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Sven-Ola Hietala

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 19 sid 1998

 • Röntgen 100 år. Bilddiagnostik i fortsatt explosionsartad utveckling (serie: Röntgen 100 år)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Holger Pettersson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 14 sid 1454

 • Röntgen och syfilis på årets »minneslista»

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 04 sid 320

 • Tidebrant Göran. Välj röntgen. En handbok för kliniker (rec)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Johannes Järhult

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 03 sid 197

 • Varning: Röntgade inte tjocktarmen på patient med blödning från ändtarmen (HSAN 1110/92)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 40 sid 3635

 • Tre varnade: Spädbarn fick allvarliga biverkningar efter röntgen av tjocktarmen (HSAN 1168/92, 1256/92, 1029/93)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 40 sid 3634

 • Varning: Röntgade inte brottare med klassiska symtom på halsryggsskada (HSAN 1535/93)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 30 sid 2797

 • Mannen bakom metoden: Wilhelm Conrad Röntgen. Motvillig Nobelpristagare

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Sven-Göran Fransson

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 03 sid 148

 • Erinran: Underlät röntga tunntarmen (HSAN 53/90)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1594

 • Varning till psykiater: Borde remitterat tidigare till röntgen (HSAN 945/89)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 586

 • Varning: Underlät röntga frakturläkning trots symtom (HSAN 349/90)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1494

 • Underlät röntga – varning: Läkaren »hörde inte» skrik av smärta (HSAN 1041/88)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 02 sid 4481

 • Avgift på röntgen tas bort

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1552

 • Inget fel i operation eller handläggning: Erinran för onödigt lång tid mellan röntgen och ortopedremiss (HSAN 513/87)

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1000

 • Mannen bakom syndromet: James B Herrick: sicklecellsanemins upptäckare: Hans första fallbeskrivning rönte svalt intresse – först på 1950-talet kartlades »månskärornas» roll

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Erkki Hakulinen

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 01 sid 1063