Denna webbplats vänder sig till läkare

Bra att veta om din prenumeration

Prenumerationsformer

Tillsvidare 

Den vanligaste prenumerationsformen hos Läkartidningen är tillsvidareprenumeration. Det innebär att prenumerationen förnyas automatiskt vid periodens slut och att tidningen levereras utan avbrott till dess du säger upp den. Detta gör du genom att meddela Läkartidningen via telefon, brev eller e-post. Observera att utebliven betalning inte räknas som uppsägning av prenumerationen

Tidsbestämd 

Denna prenumerationsform innebär att tidningen endast levereras under den period som är angiven på fakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta prenumerationsform kontaktar du prenumerationsavdelningen. För att undvika onödiga avbrott i leveransen behöver vi ditt meddelande senast en vecka i förväg.

Betalningsvillkor

Förskottsbetalning

Prenumerationssystemet är baserat på att avgiften betalas i förskott via faktura. Avgiften skall betalas senast den dag som anges på fakturan.

Utebliven betalning räknas inte som uppsägning av prenumeration.

Återbetalning av redan inbetalt belopp medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum. Genom att du betalar för och tar emot tidningen accepterar du Läkartidningens gällande prenumerationsvillkor.

Läkartidningen reserverar sig för eventuella prisändringar vid förnyelse av prenumerationsperiod.

Prenumerationsärenden

Tillfälligt uppehåll

Tillfälligt uppehåll skall meddelas senast en vecka före nästkommande utgivningsdag/önskat uppehållet nummer.

Adressändring

Adressändringar, tillfälliga adressändringar och övriga ändringar bör anmälas senast en vecka före nästkommande utgivningsdag/önskat ändringsdatum.

Distribution

Leverans av Läkartidningen med bud, inom Sverige.

Den vanligaste distributionsformen av Läkartidningen sker med tidningsbud, dvs. Läkartidningen delas ut på morgonen samtidigt med övriga morgontidningar. Tidningen är inte adresserad på baksidan med namn och adress vilket innebär att den inte eftersänds. Vid felaktig adress, reklamationer, utebliven tidning etc.skall tidningen kontaktas direkt.

Leverans av Läkartidningen per post, inom Sverige.

Vid leverans per post adresseras tidningen på baksidan och följer med vid eftersändning av den vanliga posten.

Leverans av tidningen till utlandet

Vid leverans till utlandsadress tillkommer en portoavgift. Läkartidningen reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet. Gör helst en skriftlig beställning för en korrekt adressering.

Betalning av faktura från utlandet sker till:

Nordea Bank Sverige AB, Malmskillnadsgatan 23, SE-105 71  Stockholm  Kontonr 50458-9
IBAN: SE 76 9500 0099 6042 0050 4589
SWIFT-BIC: NDEASESS 504589

Glöm inte att ange fakturanummer vid betalning

Utebliven tidning

En hundraprocentig leveransgaranti kan tyvärr inte lämnas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar i leveransen så vi snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder. Utebliven tidning ska anmälas inom en period av sju dagar från det att tidningen uteblivit genom kontakt med tidningen via telefon, brev, e-post eller hemsidan.

Namn och adressuppgifter

För att underlätta god service och korrekt administration av din prenumeration används modern informationsteknik för  behandling av namn-, adress-, leverans- och betalningsuppgifter.

Uppgifterna används för administration av din prenumeration och betalningar samt information och marknadsföring via post eller elektronisk överföring. Uppgifterna lämnas ej ut till andra företag.

Läkartidningen uppdaterar och kompletterar dina uppgifter via andra register med sådan information som är särskilt viktig för god kundservice. Det gäller i första hand namn- och adressuppgifter. Du kan när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

Kontakta oss!

Medlemmar i Läkarförbundet med frågor om medlemsprenumerationen kontaktar medlem@slf.se eller 08-790 35 70

Studenter och betalande prenumeranter når oss på prenumeration@preno.se eller 08-522 531 22

Postadress: Läkartidningen, Box 5603, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Villagatan 5, 114 26 Stockholm

Tänk på att ha ditt prenumerationsnummer till hands som du hittar det på fakturans framsida.