Prenumerationspriser

Som medlem i Läkarförbundet får du automatiskt Läkartidningen utan extra kostnad.

Medlemmar i Sveriges läkarförbund Student får tidningen till starkt rabatterat pris.

Övriga är välkomna att prenumerera.

Prenumerationspriser Helår: Halvår: Kvartal:
Läkare, ej medlem i SLF: 1791 kr 896 kr 448 kr
Med.stud. SLF Student 150 kr 75 kr 38 kr
Med.stud. ej SLF Student 1791 kr 896 kr 448 kr
Övriga 2968 kr 1484 kr 742 kr
  • Moms ingår med 6%.
  • Flygporto: Till Europa tillkommer 1200 kr/helår, 600 kr/halvår,  300 kr/kvartal. Till övriga utlandet tillkommer 1500 kr/helår, 750 kr/halvår, 375 kr/kvartal (inkl 25% moms).
  • Lösnummer: 90 kr (inklusive porto)
  • Återbetalning medges ej vid förtida uppsägning av prenumerationen.
  • Kontakta gärna vår prenumerationsavdelning för ytterligare information: e-post eller telefon: 08-790 33 00.