Utebliven tidning?

Har du inte fått någon tidning i brevlådan?

Du som är medlem i Sveriges läkarförbund kan mejla till medlem@slf.se.

Du som är betalande prenumerant mejlar till pren@lakartidningen.se

OBS! Glöm inte att ange vilken utgåva det gäller.

Se utgivingsdagarna här bredvid.