I artikeln »Insulineffekter i fokus i kostdebatt« från riksstämmans symposium om diabeteskost, som publicerades i Läkartidningen 2007;104(49):3749-50, återgavs tyvärr Ralf Sundberg på ett felaktigt sätt. Han anser, naturligtvis, att de höga insulinnivåerna vid diabetes typ 2 blockerar lipolys i fettceller, vilket omöjliggör en minskning av fettmassan.
Under symposiet kritiserade han en av de studier som gjorts av högkolhydratkost, likaså riktlinjer från European Association for the Study of Diabetes från 2004, som bla innehåller påståendet att mättat fett bör ersättas av kolhydrater.
–Man citerar Katan och Mensink, som tvärtom varnar för detta, sa Sundberg.
Vidare menade han att flera av delstudierna i The United Kingdom Prospective Diabetes Study har finansierats av tobaksindustrin och avslutade med att visa att även Jim Mann, huvudförfattare till dagens kostråd, nu rekommenderar lågkolhydratkost.