Genom ett misstag på redaktionen publicerades ett felaktigt diagram som illustration till artikeln »Mångmiljardsatsning under tio år lyfter norsk psykiatri« i förra numret av Läkartidningen, 2007;104(51-52):3840-2. Diagrammet bygger på en beräkning av vad den norska psykiatrisatsningen kostar år för år, men tillförlitliga siffor på detta finns ännu inte. Siffrorna i artikeltexten är däremot korrekta. Läkartidningen beklagar publiceringen av diagrammet.