I förra numrets ledare angavs att det s k ohälsotalet sjunkit från 52 dagar till 38 dagar under senare år. Den höga siffran gäller enbart kvinnorna. Räknat på hela befolkningen har ohälsotalet sjunkit från 43,5 dagar till ca 38 dagar i dag.