Den redaktionella kommentaren till Alexandra Kents artikel »Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas« i LT 12–13 (sidorna 926-7) innehöll dessvärre några felaktigheter:
– Patientskadennämnden rekommenderar ändring av besluten i 10 procent av de fall som överklagas dit (i kommentaren uppgavs att ändring rekommenderas i ungefär hälften av fallen).
– I stället för »Patientförsäkringscentralen« skulle det ha stått »de försäkringsbolag där vårdgivaren tecknat försäkring«.
– I stället för »Försäkringsinspektionen« skulle det ha stått »Finansinspektionen«.