I artikeln »Färre kontroller och återbesök när Västerbotten omfördelar 114 miljoner«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(48–49):3510, angavs i de två första punkterna i faktarutan att kontroller av okomplicerad hypertoni och icke operabla hjärtklaffel ska upphöra. I själva verket flyttas de från sjukhusvård till primärvården. Västerbottens läns landsting beklagar att den lista de tagit fram var otydlig på dessa punkter.