I artikeln »Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå. Om ålderns betydelse för terapival och prioriteringar vid cancer«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(47):3417-20, saknades sista spalten. Redaktionen beklagar detta. Artikeln publiceras om i sin helhet i detta nummer: Läkartidningen 2008;105(48):3526-8.