Läs den rättade artikeln

Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen


Figur 1. Autosomalt dominant nedärvning.Figur 2. Autosomalt recessiv nedärvning.