I artikeln »Skålhett te ökar cancerrisken« i Läkartidningen 2009;106(21):1463 angavs att drycken mate är alkoholhaltig. Så är inte fallet. Mate innehåller inte alko­hol.
Läs artikeln

Skålhett te ökar cancerrisken