I recensionen av boken »Sektsjuka« av Håkan Järvå, redaktör (Studentlitteratur, 2009), som publicerades i Läkartidningen 2010;107:306, uppgavs felaktigt även Gudrun Swartling som bokens författare. Redaktionen beklagar.