I artikeln »Ökad diabetesprevalens bland invandrare«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(16):1057, blev det ett fel i författarpresentationen. Den riktiga ska vara Per Wändell, docent, CeFAM, Karolinska institutet, Huddinge.