De lyder:
Men han är ändå osäker på hur juridiken till slut kommer att hantera de uppgifter som ska leda fram till ett avgörande i målet.
– Det här kan gå precis hur som helst.