I artikeln »Universalgeniets viktiga fynd passerade obemärkt«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(29–31):1794, står det »… upptäckte Tigerstedt att injektion av extrakt från binjurebarken framkallade en ihållande blodtryckshöjning hos kaniner«. Det var extrakt från njurens barklager och inte binjurebarken som det var fråga om.