Karolinska institutet utreder för närvarande misstankar om oredlighet gällande forskningsdata i den studie som beskrivs i ovanstående artikel i Läkartidningen nr 7/2008. Artikeln handlar om operation med klaffbevarande kirurgi vid aortainsufficiens. Läkartidningen avvaktar vad den pågående utredningen kommer fram till. Utredningen beräknas vara klar hösten 2009.
I samma nummer av Läkartidningen diskuteras klaffbevarande kirurgi och den nu ifrågasatta artikeln i en medicinsk kommentar (Thelin S. Aortaklaffbevarande kirurgi är komplicerad. Långtidsresultaten måste följas kontinuerligt. Läkartidningen 2008;105:429-30). Även denna medicinska kommentar kan därför komma att påverkas av slutsatserna i Karolinska institutets utredning.