I artikeln »Bisfosfonatbehandling kan orsaka stressfraktur. Men behandlingsnyttan är betydligt större än risken«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(41):2482-3, finns ett fel under rubriken »Ovanliga frakturer« på sidan 2483. NNT för alla fragilitetsfrakturer ska vara 10 (och inte 90).