Om tre läkare i nya riksdagen berättade vi i LT 2010;107(39):2305, men Anders W Jonsson (C) satt inte i den gamla riksdagen. Det gjorde däremot Barbro Westerholm (FP) och Finn Bengtsson (M).