Omslaget till nr 50/2011 av Läkartidningen pryds av en flicka med kokleaimplantat. Läsarna kan felaktigt ha fått uppfattningen att hon är representativ för en studie med titeln »Unga med kokleaimplantat föredrar tvåspråkighet« som publicerades i samma utgåva (2011;105(50):2649-51). Vi beklagar detta.