I artikeln »Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Utvecklingen i Sverige 1990–2010 kartlagd utifrån DALY-metoden«, som publicerades i Läkartidningen nr 3–4/2015 (Läkartidningen. 2015;112:C4TH), blev det fel i figur 1, 2 och 3. Artikeln har uppdaterats med de korrekta figurerna.