I artikeln »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«, som publicerades i Läkartidningen nr 16 (Läkartidningen. 2015;112:DD3T) blev det fel i Figur3. Den riktiga figuren publiceras här.