I artikeln »Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas. Fortlöpande förbättringsarbete behövs på varje klinik – med patientenkäter kan enskilda kirurgers resultat följas upp« [Läkartidningen 2017;114:EP36], publicerad i nr 27–29/2017, blev det fel vad gäller vem som står för rekommendationen om antal operationer per operatör och sjukhus. Det korrekta är: Rekommendationen om minsta antal radikala prostatektomier per år och operatör respektive sjukhus står i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer som sammanställts under ledning av Regionala cancercentrum i samverkan.