I artikeln »ABC om förmaksflimmer på akuten« [Läkartidningen 2018;115:ETDX], publicerad i nr 4/2018, blev det fel i Tabellen med rubriken »NOAK« avseende dosering av apixaban vid indikation förmaksflimmer. Det korrekta är: 5 mg × 2; 2,5 mg × 2 för patienter med eGFR 15–29 ml/minut eller med minst 2 av följande 3 kriterier: ≥ 80 år; kreatinin ≥ 133 mikromol/l; kroppsvikt ≤ 60 kg.