I artikeln »Nya glukossänkande läkemedel är kardiovaskulärt säkra. Enstaka diabetesläkemedel har även visats skydda mot kardiovaskulära och renala komplikationer« [Läkartidningen 2018;115:EYWU] angavs, i såväl text som Tabell 2, felaktig signifikans gällande risk för kardiovaskulär död i LEADER-studien. Den korrekta lydelsen i texten är: För liraglutid sågs i stället lägre risk för … kardiovaskulär död (P = 0,007) jämfört med placebo. I Tabell 2 hade resultaten för »3P-MACE« och »Kardiovaskulär död« i ELIXA blivit omkastade. Texten innehöll även ett felaktigt påstående om andel med RAAS-blockad i SUSTAIN och LEADER.