I artikeln »Många binjureincidentalom får ingen adekvat utredning« [Läkartidningen. 2023:120;23045] publicerad i nr 25-26/2023 saknades punkt 4 i en ruta i Figur 1. Punkten lyder: 4. Vid attenuering >10 HU: P- alternativt U-metoxikatekolaminer.