Artikeln ABC om Medvetanderubbning på akuten: strukturerad utredning viktig [Läkartidningen. 2024:121:23080] har rättats 2024-06-13 avseende stycket V. Viral/bakteriell/övrig encefalit samt referenserna 64 och 65.