Denna webbplats vänder sig till läkare

Rättelse 3

I artikeln »Köp snabbmat – få gratis statiner«, LT 2010;107(39):2339, saknas en referens, vilken publiceras här: 1. Ferenczi EA,  Asaria P, Hughes AD, Chaturvedi N, Francis DP. Can a statin neutral-ize the cardiovascular risk of unhealthy dietary choices? Am J Cardiol. 2010;106:587-92.

Rättelse 2

Om tre läkare i nya riksdagen berättade vi i LT 2010;107(39):2305, men Anders W Jonsson (C) satt inte i den gamla riksdagen. Det gjorde däremot Barbro Westerholm (FP) och Finn Bengtsson (M).

Förväxlade staplar

Korrekt figur.

Fel kontaktnamn

Påpekande

Karolinska institutet utreder för närvarande misstankar om oredlighet gällande forskningsdata i den studie som beskrivs i ovanstående artikel i Läkartidningen nr 7/2008. Artikeln handlar om operation med klaffbevarande kirurgi vid aortainsufficiens. Läkartidningen avvaktar vad den pågående utredningen kommer fram till. Utredningen beräknas vara klar hösten 2009. I samma nummer av Läkartidningen diskuteras klaffbevarande kirurgi och […]

Fel namn i bildtexten

Rättelse

I artikeln »Universalgeniets viktiga fynd passerade obemärkt«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(29–31):1794, står det »… upptäckte Tigerstedt att injektion av extrakt från binjurebarken framkallade en ihållande blodtryckshöjning hos kaniner«. Det var extrakt från njurens barklager och inte binjurebarken som det var fråga om.

Två rader föll bort

De lyder: Men han är ändå osäker på hur juridiken till slut kommer att hantera de uppgifter som ska leda fram till ett avgörande i målet. – Det här kan gå precis hur som helst.

Fel i författarpresentation

I artikeln »Ökad diabetesprevalens bland invandrare«, som publicerades i Läkartidningen 2010;107(16):1057, blev det ett fel i författarpresentationen. Den riktiga ska vara Per Wändell, docent, CeFAM, Karolinska institutet, Huddinge.

En författare för mycket

I recensionen av boken »Sektsjuka« av Håkan Järvå, redaktör (Studentlitteratur, 2009), som publicerades i Läkartidningen 2010;107:306, uppgavs felaktigt även Gudrun Swartling som bokens författare. Redaktionen beklagar.

Fel läkemedel

En siffra för mycket

Byline saknades

Frågetecken?

Även vitamin E

De är familjeläkare

Bo Bergstad och Rolf Malmström, författare till artikeln »Lyckad introduktion för ungerska läkare« i Läkartidningen 2009;106(23):1576, är verksamma som familjeläkare i Gävle respektive Sandviken. I artikeln stod olyckligtvis något annat.

Fel om mate

I artikeln »Skålhett te ökar cancerrisken« i Läkartidningen 2009;106(21):1463 angavs att drycken mate är alkoholhaltig. Så är inte fallet. Mate innehåller inte alko­hol. Läs artikeln Skålhett te ökar cancerrisken

Fel i figurerna

Läs den rättade artikeln Ärftlig risk för plötslig hjärtdöd – genetisk utredning av familjen Figur 1. Autosomalt dominant nedärvning. Figur 2. Autosomalt recessiv nedärvning.

Fel antal angivna vägspärrar

Läs den korrigerade artikeln Fungerar mot alla odds. Svenskstödd primärvård i Palestina

Felaktig enhet

Artikeln med rättelsen införd:Ska ammande mammor slänga mjölken efter narkos?